Tại sao bạn nên chọn dịch vụ SEO website DDI

Quy Trình SEO của DDI

Thu thập thông tin dự án

Thu thập đầy đủ các thông tin dự án. Phân tích và phân tầng từ khóa sản phẩm

Audit kiểm tra website

Onpage SEO, Offpage SEO, Phân tích đổi thủ và Nghiên cứu từ khóa

Xây dựng thương hiệu website

Xây dựng 100 Mạng xã hội lớn trên Internet với thương hiệu của Website

Triển khai Link building, backlinks tới website, xây dựng hệ thống PBN chất lượng

Các dịch vụ của DDI

DỊCH VỤ CONTENT

Dịch vụ viết content chuẩn SEO

Dịch vụ thiết kế website

DỊCH VỤ CONTENT

Dịch vụ Profile (Entity)